News

Thông Báo Thành Lập Công Ty TNHH Global UX Plus

05.Mar.2024

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thành lập Công ty TNHH Global UX Plus – Đem đến trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, chính thức ra mắt và bắt đầu hoạt động từ ngày 5 tháng 3 năm 2024. Chúng tôi cam kết mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn thông qua các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, hiệu quả và tiện ích.

Triết Lý Hoạt Động: Global UX ưu tiên sự đa dạng và hướng đến việc cung cấp những trải nghiệm người dùng đa dạng và sáng tạo. Chúng tôi thiết kế và phát triển các hệ thống cho phép mọi người từ mọi nền văn hóa, ngôn ngữ và khả năng trên thế giới đều có thể truy cập và đóng góp một cách bình đẳng.

Tầm Nhìn: Để trở thành một công ty công nghệ toàn cầu, chúng tôi cam kết dẫn đầu trong việc áp dụng và tích hợp các công nghệ mới vào thực tiễn, tạo ra các giải pháp đột phá và định hình tương lai cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Sứ Mệnh: Sử dụng công nghệ để đóng góp cho xã hội.

Giá Trị Cốt Lõi: Chúng tôi đề cao và thực hiện những giá trị sau đây để hướng dẫn mọi hành động và quyết định của mình:

  1. Sáng Tạo: Chúng tôi không ngừng đổi mới và tìm kiếm các phương pháp sáng tạo để giải quyết những thách thức phức tạp nhất.
  2. Hợp Tác: Chúng tôi tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, xây dựng một môi trường làm việc tích cực và đổi mới.
  3. Chất Lượng: Chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng tối ưu trong tất cả các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
  4. Hướng Đến Khách Hàng: Khách hàng là trung tâm của mọi quyết định và hành động của chúng tôi. Chúng tôi lắng nghe và phản hồi kịp thời nhu cầu của họ.
  5. Tầm Nhìn Toàn Cầu: Với tầm nhìn toàn cầu, chúng tôi đánh giá và tận dụng sự đa dạng văn hóa để phát triển các giải pháp đáp ứng nhu cầu toàn cầu và địa phương.

Chúng tôi rất mong muốn hợp tác và xây dựng cùng cộng đồng, đối tác và khách hàng để mang lại những giải pháp công nghệ thông tin đột phá và trải nghiệm người dùng tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ từ quý vị!

Trân trọng,

[Công Ty TNHH Global UX Plus]